Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu IPR – czy warto się na niego zdecydować?

Rosnąca świadomość ekologiczna oraz spore zapotrzebowanie na zdrową i bezpieczną żywność sprawia, że certyfikat integrowanej produkcji zyskuje na znaczeniu. Jest to narzędzie, które nie tylko promuje zrównoważone praktyki rolnicze, ale także podnosi prestiż i konkurencyjność gospodarstw rolnych na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Jak przystąpić do systemu integrowanej produkcji roślin?

Aby przystąpić do systemu integrowanej produkcji roślin, rolnicy powinni przebrnąć przez kilka obligatoryjnych etapów. Najważniejszym krokiem jest zgłoszenie chęci przystąpienia do systemu poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w jednostce certyfikującej. W dalszej kolejności rolnik musi przejść szkolenie, które obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty integrowanej produkcji. Kursy te nierzadko organizowane są przez wyspecjalizowane ośrodki doradcze, które posiadają niezbędne uprawnienia. W większości przypadków są one dość proste i zrozumiałe, dzięki czemu większość osób jest w stanie sobie z nimi poradzić. Po ukończeniu szkolenia rolnik jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji związanej ze swoją działalnością rolniczą, która podlega stałym kontrolom. Kontrole te wykonywane są przez uprawnione jednostki certyfikujące, które weryfikują zgodność praktyk rolniczych z wymogami integrowanej produkcji. Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów rolnik dostaje specjalny certyfikat, który potwierdza spełnienie norm i standardów związanych z integrowaną produkcją roślin. Jeśli interesuje Cię certyfikat IPR, to wejdź na stronę: https://iprcert.pl/.

Jakie zalety ma certyfikat integrowanej produkcji?

Posiadanie certyfikatu integrowanej produkcji niesie za sobą szereg korzyści. Co najważniejsze, jest to profesjonalny dowód na stosowanie przez rolnika zrównoważonych i przyjaznych środowisku metod uprawy. Takie podejście pozwala na znaczne zredukowanie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko poprzez ograniczenie stosowania środków chemicznych oraz promowanie w pełni naturalnych metod ochrony roślin. Ważną zaletą certyfikatu jest także wyraźna poprawa jakości produktów rolnych. Certyfikowane gospodarstwa produkują żywność, która cechuje się znacznie wyższymi walorami zdrowotnymi i smakowymi, co przyciąga bardziej świadomych konsumentów. Certyfikat polepsza również zaufanie klientów, co powinno przełożyć się na lepsze wyniki sprzedaży i lepsze ceny uzyskiwane za produkty. Co warto wiedzieć, posiadanie certyfikatu może otwierać drzwi do zupełnie nowych rynków zbytu. Wiele sieci handlowych i hurtowni stawia na współpracę z dostawcami, którzy mogą pochwalić się znakomitymi standardami produkcji. W ten sposób rolnicy zyskują przewagę konkurencyjną i mają lepsze możliwości rozwoju własnego biznesu.

Jakie obowiązki nakłada na rolników posiadanie certyfikatu integrowanej produkcji?

Posiadanie certyfikatu integrowanej produkcji to nie tylko same przyjemności, albowiem wiąże się ono oczywiście z pewnymi obowiązkami. Rolnicy muszą bowiem przestrzegać określonych zasad i standardów produkcji, które są stale kontrolowane przez jednostki certyfikujące. Wymaga to prowadzenia skrupulatnej dokumentacji, w której zapisywane są wszystkie działania związane z uprawą roślin. Rolnicy muszą starannie uwzględniać stosowanie nawozów, środków ochrony roślin czy technik agrotechnicznych. Co więcej, są oni również zobowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach i kursach dotyczących innowacyjnych metod integrowanej produkcji. Wiedza ta jest obligatoryjna do ciągłego doskonalenia praktyk rolniczych i dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się wymogów rynkowych oraz prawnych.